English version

Formy Pracy

Każdorazowo rodzaj pomocy, jej zakres i formy dostosowywane są do indywidualnych potrzeb. Możliwa jest tylko jednorazowa konsultacja, lub też dłuższy kontakt; porada lub terapia; wsparcie lub psychoedukacja.

PROPONOWANE FORMY PRACY W OŚRODKU Z UWZGLĘDNIENIEM RÓZNYCH POZIOMÓW INTERWENCJI:

 • Doradztwo i poradnictwo - konsultacje bezpośrednie lub telefoniczne
 • Grupy wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych - udzielenie wsparcia i pomocy w podejmowaniu przez osobę objętą pomocą działań własnych
 • Różne formy pomocy dostępne w ośrodku świadczone w formie ambulatoryjnej ("dochodzącej") - jak np. zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców, zajęcia socjoterapeutyczne, arteterapia dla dzieci i młodzieży, terapia rodzin, warsztaty antystresowe, konsultacje psychologiczne;
 • Nawiązanie współpracy z właściwymi instytucjami w środowisku w celu udzielenia skutecznej i wielopłaszczyznowej pomocy zakładającej trwałą zmianę (sądy, opieka społeczna, szkoły, szpitale, policja, prokuratura itp.)
 • Przyjęcie osoby potrzebującej pomocy - znajdującej się w sytuacji kryzysowej do Hostelu Ośrodka. Ośrodek przygotowany jest na zamieszkanie dwóch rodzin - 2 pokoje czteroosobowe - lub 8 osób pojedynczych (we wspólnych pokojach). Pierwszeństwo do miejsc hostelowych (noclegowych) (*pomieszczenia Ośrodka) w Ośrodku mają osoby z powiatu ząbkowickiego kierowane przez PCPR w Zabkowicach Śl. W miare wolnych miejsc Hostel Ośrodka dostępny jest także dla osób z poza naszego powiatu.
 • Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych osoby/rodziny
 • Diagnoza problemu przez Zespół Specjalistów Interwencji Kryzysowej na wszystkich płaszczyznach (prawnej, psychologicznej i socjalnej) i ustalenie strategii działania
 • Spisanie kontraktu z osobą, której pomoc ma dotyczyć, w którym poinformowana zostanie o planowanej strategii działania i zadeklaruje gotowość współpracy z pracownikami Ośrodka
 • Terapia indywidualna i grupowa - terapia psychologiczna i wsparcie udzielane bezpośrednio w Ośrodku (*gabinet psychologiczny)
 • Pomoc socjalna, prawna i medyczna
 • Interwencja w środowisku własnym osoby
 • Zakończenie działań - usamodzielnienie (powrót poszczególnych osób - rodzin do własnego środowiska)