English version

Zakładane Rezultaty Pracy Ośrodka:

  • Przerwanie czynnej przemocy.
  • Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i podnoszenie poczucia własnej wartości u ofiar przemocy.
  • Zapobieganie dalszej patologii rodzin.
  • Zwiększanie odporności na stres i rozwijanie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami stresowymi.
  • Działania doradcze i informacyjne.
  • Grupy wsparcia w sytuacji ryzyka.